logo

Kiemelt Szakterületek

Gazdasági jog és Társasági jog

Cégalapítás; Cégmódosítás; Elektronikus cégeljárás; Üzletrész átruházási szerződések ; Társasági jogi tanácsadás; Okiratok szerkesztése; Belső szabályzatok kidolgozása; Állásfoglalások készítése; Csődeljárás; Felszámolási eljárás; Végelszámolási eljárás; Jegyzőkönyvek és jogi dokumentációk megszerkesztése; Képviselet cégbírósági eljárásban; Képviselet társasági jogi perekben; Képviselet végrehajtási ügyben; Kintlévőségek kezelése; Követelések érvényesítése; Megszüntetés; Beolvadás; Összeolvadás; Szétválás; Szindikátusi szerződések; Taggyűlések levezetése; Tagok közötti jogviták rendezése; Társasági részesedés átruházása; Társasági szerződések elkészítése; Társaságok átvilágítása; Vagyonrendezési eljárás

Ingatlanjog és Társasházi jog

Adásvételi szerződések; Bérleti szerződések; Társasházak képviselete; Ingatlan építési szerződés; Ajándékozás; Belterületbe vonás; Birtokviták; Elbirtoklás; Csere; Életjáradéki szerződés; Tartási szerződés; Öröklési szerződés; Földhasználati, földbérleti szerződések; Használati szerződés; Ingatlan végrehajtás; Ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás; Ingatlannal kapcsolatos peres eljárásokban képviselet; Jelzálogszerződés; Képviselet földhivatali eljárásokban; Közös tulajdon létrehozása és megszüntetése; Szolgalmi jog alapítása; Társasház alapítása; Közös költség érvényesítés, Társasházi Szervezeti és Működési Szabályzat készítés, módosítás

Közigazgatási jog

Hatóságok előtt képviselet; Állami támogatásokkal kapcsolatos eljárások; Adatvédelmi ügyek; Adóigazgatási ügyek; Bevándorlási, állampolgársági és menekültjoggal kapcsolatos ügyek; Építésigazgatási ügyek; Közlekedéshatósági ügyek; Hatósági határozatok jogszerűségének bírósági felülvizsgálata kapcsán jogi képviselet; Hatósági engedélyek beszerzése